Pro uchazeče

Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení?
Přijímací řízení probíhá formou
motivačního pohovoru. Můžete také
předložit dosavadní novinářské portfolio.

Co všechno musí přihláška obsahovat
Přihláška ke studiu se podává na
předepsaném tiskopisu. Je nutné
předložit ověřenou kopii maturitního
vysvědčení a potvrzení lékaře (lze
i později).

Pokud udělám maturitu až v září,
mohu k vám ještě nastoupit?
Ano. Můžete podat přihlášku
a absolvovat přijímací řízení. Studentem
se ale stanete až po složení maturitní
zkoušky. Nejpozdější termín pro přijetí
je 31. říjen.

Další informace na studijni@pbvos.cz.

Pro uchazeče

Ke vzdělávání na vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí podle § 93 zákona č. 561/2004 Sb. Budoucí student přinese lékařské potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je schopen studia. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

 

O přijetí uchazeče ke vzdělávání na vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 40 v denní a 40 v kombinované formě vzdělávání. Uvedený počet uchazečů odpovídá kapacitě školy a to i v případě většího zájmu!

 

Dny otevřených dveří probíhají v těchto termínech:

  • 24. 1. 2018 14 -16 hod.  
  • 16.  5. 2018 14 - 16 hod.
  •   6.  6. 2018 14 - 16 hod.
Pro uchazeče