Pro uchazeče

Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení?
Přijímací řízení probíhá formou
motivačního pohovoru. Můžete také
předložit dosavadní novinářské portfolio.

Co všechno musí přihláška obsahovat
Přihláška ke studiu se podává na
předepsaném tiskopisu. Je nutné
předložit ověřenou kopii maturitního
vysvědčení a potvrzení lékaře (lze
i později).

Pokud udělám maturitu až v září,
mohu k vám ještě nastoupit?
Ano. Můžete podat přihlášku
a absolvovat přijímací řízení. Studentem
se ale stanete až po složení maturitní
zkoušky. Nejpozdější termín pro přijetí
je 31. říjen.

Další informace na studijni@pbvos.cz.

Výuka a praxe

Výuka a praxe

Kdy je zkouškové období? Co se děje, pokud ve zkouškovém nestihnu všechny zkoušky?
V každém školním roce student plní své studijní povinnosti v třítýdenním klasifikačním období – za zimní studijní období v lednu a za letní pak v červnu. Student může požádat o prodloužení zkouškového období v souladu s klasifikačním řádem.

 

Je možnost uznat mi předměty z vysoké školy?
Ano. O uznání studijních povinností z VŠ či jiné VOŠ žádá student na předepsaném formuláři a dokládá je výpisem ze studijních povinností či zápisem v indexu. O uznání studijních povinností rozhoduje ředitelka školy.

 

Jaké se vyučují jazyky? Jsou povinné? Dělá se z nich absolutorium?
Předměty jsou vyučovány v českém jazyce. Z cizích jazyků je povinný anglický jazyk, ze kterého student skládá absolutorium. V rámci volitelných předmětů může studovat další cizí jazyk.

 

Je mezi vyučovanými předměty matematika?
Není :)

 

Jak je postavený rozvrh?
Denní studium je organizováno v pětidenním pracovním týdnu, ve škole se vyučuje od 8:00 do 19:55, ale výuka zpravidla probíhá od 8:00 do 16:00.

 

Jak to je s praxí?
Odbornou praxi budou studenti vykonávat ve vydavatelství CZECH NEWS CENTER a. s.. 

 

Kde konkrétně probíhá praxe?
Praxe studentů bude probíhat v v integrovaných newsroomech i backoffice odděleních vydavatelství CZECH NEWS CENTER a. s. v Praze-Holešovicích.

 

Budu potřebovat nějaké studijní materiály? Poskytuje je škola?
Náklady na učebnice a další studijní materiály si hradí studenti sami na základě doporučení studijní literatury atd. jednotlivými vyučujícími.

 

Jak probíhá komunikace s učiteli?
Vzhledem k tomu, že jsme s našimi studenty v každodenním kontaktu, panuje ve škole přátelská atmosféra. Další kontakty probíhají ve standardním informačním prostředí a v konzultačních hodinách, které mají vyučující vypsány.