Pro uchazeče

Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení?
Přijímací řízení probíhá formou
motivačního pohovoru. Můžete také
předložit dosavadní novinářské portfolio.

Co všechno musí přihláška obsahovat
Přihláška ke studiu se podává na
předepsaném tiskopisu. Je nutné
předložit ověřenou kopii maturitního
vysvědčení a potvrzení lékaře (lze
i později).

Pokud udělám maturitu až v září,
mohu k vám ještě nastoupit?
Ano. Můžete podat přihlášku
a absolvovat přijímací řízení. Studentem
se ale stanete až po složení maturitní
zkoušky. Nejpozdější termín pro přijetí
je 31. říjen.

Další informace na studijni@pbvos.cz.

Obecné informace

Jaká je délka studia v denní formě a v kombinované?
3 roky v obou formách vzdělávání.

Čím je studium zakončeno? Jaký titul získám?
Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky  z anglického jazyka,  ze zkoušky z odborných předmětů (Historie a typologie médií, Multimediální workflow, Tvorba žurnalistických celků) a z obhajoby absolventské práce. Absolvent získává označení diplomovaný specialista (DiS.), které se uvádí za jménem.

Jaká je prostupnost na vysoké školy? Lze si dodělat titul Bc. ve zkrácené formě na některých z VŠ?
Prostupnost absolventů VOŠ na VŠ je upravena vysokoškolským zákonem. Záleží však na samotných VŠ, v jakém rozsahu uznají absolvované předměty. Program Žurnalistika a nová média je akreditován v modulovém a kreditovém systému ECTS. Řada VŠ umožňuje našim absolventům dostudovat bakalářské studium ve zkrácené formě tj. za 2-3 semestry a získat titul Bc. s následnou možností navazujícího dvouletého magisterského studia.

Mohu v rámci školy přestoupit do jiného oboru vzdělávání, pokud by mi stávající nevyhovoval?
Přestup v rámci vzdělávací nabídky naší školy není problém, lze jej uskutečnit až do výše povolené kapacity studijního programu, jsme velmi vstřícní a flexibilní.

Mohu studovat individuálně?
Individuální vzdělávací plán je našim studentům samozřejmě umožněn po splnění příslušných kritérií a žádost o něj posuzuje ředitelka školy.

Mám na vaší škole také studentské výhody?
Ano, stejně jako na všech ostatních školách.

Kdy dostanu potvrzení o studiu?
Potvrzení o studiu získává student po splnění všech náležitostí přijímacího řízení (doložení notářsky ověřeného maturitního vysvědčení, podepsání smlouvy o studiu, uhrazení školného) nástupem ke studiu při zahájení školního roku.

Máte možnost ubytovaní? A je v areálu školy jídelna nebo bufet?
Ubytování můžeme zájemcům zprostředkovat, stravování mají studenti zajištěno v nedaleké školní jídelně a přímo v prostorách školy mohou využít nápojové a občerstvovací automaty.

Obecné informace